• aaaaze.jpg
 • aaanexans.jpg
 • agrana.jpg
 • armex.jpg
 • atom.jpg
 • baazielona.jpg
 • bnexans.jpg
 • bsb.jpg
 • frubella.jpg
 • gmina.jpg
 • kimex.jpg
 • nexans.jpg
 • nnze.jpg
 • powiatbialobrzegi.jpg
 • zapilicze-logo.jpg
 • zbyszko.jpg

Zakup bramek w ramach grantu z EFRROW

lgd logo022018

W dniu 24 sierpnia 2018 roku Miejski Klub Sportowy Pilica w Białobrzegach podpisał umowę o powierzenie grantu nr I/05/PG/18 ze Stowarzyszeniem LGD „Zapilicze” dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Kultywowanie i promocja dziedzictwa kulturowego z okazji 95-lecia MKS PILICA” w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Wyposażenie sekcji piłki nożnej klubu sportowego MKS Pilica Białobrzegi w niezbędne bramki dla dzieci i młodzieży na zajęcia treningowe i na mecze mistrzowskie.


Zakup wyposażenia zwiększy świadomość o aktywności fizycznej, dzięki zakupionym sprzętom będzie można kultywować lokalne dziedzictwo kulturowe jakim jest KLUB SPORTOWY PILICA, który obchodzi 95-lecie istnienia.


Operacja jest dostępna dla mieszkańców obszaru LGD „Zapilicze”, w tym osób z grup defaworyzowanych: dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów.
Na ten projekt Miejski Klub Sportowy Pilica w Białobrzegach pozyskał środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości 5 000,00zł.